O programu DUEL

objednat / vyzkoušet

Program DUEL je informační systém vhodný pro malé a střední společnosti. DUEL je modulární systém obsahující části pro zpracování účetnictví, daňové evidence, skladového hospodářství, maloobchodního prodeje, personalistiky a mezd, evidenci dlouhodobého, leasingového i drobného majetku, a mnoho dalšího. Pro správu svých dat využívá MS SQL Server od společnosti Microsoft zajišťující maximální rychlost a bezpečnost jejich zpracování.

Funkce modulu Účetnictví

 • účetní deník
 • možnost účtování na SUAU
 • předdefinované účetní souvztažnosti, úplná sbírka souvztažností
 • členění na střediska, výkony, zakázky; podle dodavatelů a odběratelů
 • stavy a obraty účtů
 • banka, bankovní výpisy, devizové účty
 • vystavování převodních příkazů
 • automatizovaný platební styk s bankou - modem, diskety
 • pokladna, pokladní doklady a knihy, valutová pokladna
 • účtování zálohových a částečných plateb
 • rychlé účtování interních dokladů
 • zásobník dokladů pro opakované účtování
 • automatické účtování přijatých a vydaných faktur
 • pohledávky a závazky, knihy faktur, upomínky, penalizace, cizí měny
 • automatické účtování DPH
 • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost
 • saldokonto
 • výstupy - hlavní kniha, kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovky (i do tiskopisu), cash-flow, vlastní výkazy, ukládání uzávěrkových sestav, posílání sestav e-mailem...

Funkce modulu Daňová evidence

 • peněžní deník s možností editace
 • pohledávky a závazky, knihy faktur, sestavy pro upomínky a penalizace, individuální platby
 • částečné úhrady
 • cizí měny
 • členění na střediska, výkony, zakázky
 • členění na dodavatele, odběratele a možnost definovat libovolná další kritéria
 • analytické členění sloupců peněžního deníku
 • pokladny s oddělenou evidencí, pokladní doklady a knihy, valutové pokladny
 • banka, bankovní výpisy, devizové účty
 • vystavování převodních příkazů
 • načtení převodních příkazů do bankovních výpisů
 • homebanking pro automatizaci přijímání příkazů i odesílání výpisů
 • automatické zpracování DPH, skupiny DPH
 • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost
 • výstupy – peněžní deník, knihy faktur, desítky dalších přehledů a tiskových sestav
 • uzávěrkové operace a uzávěrkové sestavy
 • posílání sestav e-mailem, exporty dat, PDF, MS Word, MS Excel a další formáty komunikace
 • práce v síti, vzdálené přístupy, přístupová práva
 • snadný přechod mezi daňovou evidencí a účetnictvímseznam skladových položek se základní charakteristikou (kategorizace, zatřídění)

Funkce modulu Sklady

 • neomezené množství skladů, každý s individuálním nastavením (metoda účtování A/B, ocenění s DPH/bez daně, pevné/průměrné ceny)
 • seznam skladových položek se základní charakteristikou (kategorizace, zatřídění)
 • podrobná evidence položek na skladě s přehledovými informacemi o množství dostupných položek a jejich ocenění
 • ceníky pro odběratele, kategorie odběratelů, samostatné sklady, akční a časově omezené nabídky
 • příjemky s možností rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů
 • fakturace s podporou množstevních, procentních a obratových slev
 • přijaté objednávky (rezervace) s možností vyřízení a přenosu do fakturace
 • vystavené objednávky s možností přenosu do příjemek
 • inventury jako samostatná agenda
 • obecné skladové operace, které umožňují zadat libovolné pohyby
 • ve všech agendách možnost práce současně s položkami z různých skladů
 • ve všech agendách možnost rozpracování více dokladů zároveň
 • ve všech agendách podpora práce s výrobními čísly – šaržemi
 • návaznost na účetnictví (účtování přijatých a vystavených faktur, při metodě A účtování o zásobách)
 • datové a skladové uzávěrky s možností jejich vrácení
 • všechny agendy podpořené tiskovými sestavami a exporty
 • výrobní listy s možností montáže i demontáže, kontroly dostupnosti, kalkulace
 • výroba (výdej komponent, příjem výrobků, generování pohybů)

Funkce modulu Maloobchodní prodej

 • Modul Maloobchodní prodej využívá principy, vlastnosti a data z modulu Sklady.
 • Umožňuje správu neomezeného počtu prodejních míst, tzv. Kas.
 • Umožňuje více rozpracovaných pokladních dokladů (účtenek).
 • Umožňuje během prodeje přepínání mezi sklady, pokladnami, účtenkami a uživateli (obsluhou).
 • Podporuje spolupráci s HW periferiemi (čtečky čárových kódů, pokladní displeje, šuplíky, apod.).
 • Umožňuje hotovostní i bezhotovostní úhrady.
 • Speciální agenda Účtenky slouží ke správě vydaných pokladních dokladů (mazání, opravy atd.) a získání přehledů prodejů.
 • Veškeré činnosti lze omezit systémem práv pro různé úrovně přístupu (např. pokladní, vedoucí prodeje, majitel atd.).
 • Návaznost na účetnictví v podobě účtování pohybů prodaného zboží a účtování tržeb.
 • Možnost vkladů a výběrů hotovosti včetně sledování aktuálního zůstatku na pokladně.

Funkce modulu E-Shop

 • Možnost napojení na e-shopy eBRÁNA (společnost eBRÁNA s.r.o.) nebo ShopSet (společnost Centario, s.r.o.).
 • Správa a zakládání konektorů do e-shopů (včetně přihlašovacích FTP údajů).
 • Příprava skladových položek v Katalogu položek pro export do e-shopu.
 • Automatizovaný export katalogových položek do e-shopu.
 • Možnost zatřídit položky do kategorií, export kategorií spolu s položkami.
 • Varianty produktů pomocí nadřazených a podřízených položek (barevné, velikostní apod.).
 • Automatické stahování objednávek vystavených na e-shopu do ekonomického systému DUEL.
 • Přenos přijatých e-shopových objednávek do standardních skladových objednávek (přijatých) k vyřízení a fakturaci bez nutnosti přepisování.

Funkce modulu Mzdy

 • personální agenda (evidence dětí, dovolené, důchodů)
 • obvyklé hodnoty pro zpracování mezd (příplatky a srážky, prémie, odměny, benefity, DPFO)
 • evidence nepřítomnosti včetně výpočtu dávek za DPN
 • evidence docházky s hromadným naplňováním
 • časová a úkolová mzda, zpracování příplatků a srážek
 • příprava mezd (úprava obvyklých hodnot pro výpočet mezd)
 • zpracování úkolových, časových a měsíčních mezd společníkům a zaměstnancům
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění, průměrného výdělku, daně ze mzdy
 • životní, penzijní a důchodové pojištění
 • zpracování zákonného pojištění
 • roční vyúčtování DPFO
 • automatizované Evidenční listy důchodového pojištění
 • statistika (TREXIMA)
 • zálohy, dobírky, výplata na účet, výplata v hotovosti, kombinované výplaty (část hotově, zbytek na účet a naopak)
 • rozsáhlé množství sestav (pracovní smlouvy, zápočtový list, mzdové listy, kontrolní sestavy apod.)
 • tiskopisy (s možností exportu do originálních formulářů pro OSSZ, FÚ, zdr. pojišťovna)
 • export XLM souborů pro odesílání na Portál veřejné správy
 • převodní příkazy ze zpracovaných mezd
 • automatické zaúčtování do účetního deníku i závazků a pohledávek
 • kalkulačka mzdových nákladů

Funkce modulu Majetek

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • majetek na leasing s kompletním aparátem splátek
 • přehledové sestavy
 • daňové odpisy
 • variabilní systém účetních odpisů
 • číselník SKP
 • evidence drobného majetku
 • provázanost s účetnictvím

Funkce modulu Kancelář

 • adresář firem, dodavatelů, odběratelů
 • telefonní seznam z adres
 • seznamy - obce, PSČ, banky
 • tisk adres
 • fakturace, dobropisy, zálohové faktury, vlastní tiskopisy, vazba na účetnictví
 • archivy vystavených dokladů
 • evidence objednávek, vystavování objednávek
 • vyúčtování pracovní cesty
 • kniha jízd, ceny paliv, sazby náhrad
 • vyúčtování pracovní cesty
 • převodní příkazy

Program DUEL pracuje pod operačním systémem Windows.

Bližší informace o programu DUEL naleznete na adrese www.jezeksw.cz.

 

Duelonline

Objednávky:

obchod@duelonline.cz
+420 777 116 484

Portál duelonline.cz:

podpora@duelonline.cz
+420 737 763 875
+420 725 558 544

Program DUEL:

duel@jezeksw.cz
+420 487 714 600

Know-how

Dlouholeté zkušenosti se správou serverů, internetovými technologiemi a účetním softwarem DUEL

 

Technologie

Virtualizace, mirroring a cloud ve spojení s technologiemi Microsoft, UNIX, HP a DELL. 

Bezpečnost

Softwarové i fyzické zabezpečení serverů, propracovaný systém zálohování a obnovy dat.

 

Úspora

Minimální počáteční investice do HW a SW s výrazně nižšími náklady za správu a provoz, než u vlastního řešení.